Aurten, Baratze Parke Sareak 10 urte bete ditu. Horregatik, hamargarren urteurren hau aitzakiatzat hartuta, BPS sareak hamar bat merezi duen Baratze Parkea saritu nahi izan du.

Baratze Parkeak baloratzeko, batez ere irizpide hauek hartu dira kontuan: Baratze Parkearen autokudeaketa maila, baratzekekideen partaidetza maila eguneroko beharrei erantzuteko eta Baratze Parkea topagune aktibo, integratzaile eta dinamiko bihurtzeko egiten diren lanak.

Eta ez bat, bi izan dira Sarearen iritziz, hamarra merezi duten Baratze Parkeak eta hauexek dira:

  • Tolosako Baratze Parkea, bere 10 urteetan egin dituen eta egiten jarraitzen duen jardueren kopuru eta kalitatearengatik. Urte hauetan burututakoaren asko eta asko ikus daiteke Facebooken duen perfilean.
    Eta egindako guzti honen ondorioz, egun esan daiteke topaleku erakargarria, aktiboa, eta integratzailea dela Tolosako Baratze Parkea. Eta gainera, kontutan edukita Iurramendi egoitzako finkan kokatzen dela Baratze Parkea, aberasgarria ere bihurtu dela Iurramendi egoitzako erabiltzaileentzat esan daiteke ere.

  • Irungo Baratze Parkea. Izan ere, azken esleipenetik 3 urte baino gehiago igaro ez arren, baratzekekideak modu eredugarrian antolatu dira eta eraginkortasun handiz erantzuten diete Baratze Parkean sortzen diren behar guztiei.


Hori dela eta, bi Baratze Parke hauekin harremanetan jarriko da Sarea laster, merezi izan duten saria entregatzeko.

Zorionak Tolosa eta Irungo Baratze Parkeetako kide guztiei!

BPS HamarrekoBaratzeParkea